Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Nhà hàng Chim trời Bình Dũng

  Mở cửa: 09:00
  Đóng cửa: 21:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Chùa Đồng Đắc

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Đền Nguyễn Công Trứ

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Siêu Thị Tâm Hằng

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 22:00
 • Thế giới di động

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 22:00
 • BBQ Chicken

  Mở cửa: 09:00
  Đóng cửa: 22:30
 • Siêu Thị Trần Anh

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 22:00