Đền vua Lê Đại Hành
Đền vua Lê Đại Hành

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại:

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: denthovuale@gmail.com

Địa chỉ: đền thờ vua đinh Xã Trường Yên, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Đền vua Lê Đại Hành thộc xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, được xây dựng trên nền cung điện Hoa Lư xưa, quay hướng Đông, lấy núi Đèn làm án, cách đền vua Đinh khoảng 300m về phía Bắc. Đền cũng được xây theo kiểu "nội công ngoại quốc" nhưng qui mô nhỏ hơn đền vua Đinh. Đền thờ có ba tòa: Bái Đường, Thiêu Hương và Chính Cung. Tòa Thiêu Hương thờ các quan và công thần nhà Lê. Chính cung thờ vua Lê Đại Hành, thái hậu Dương Vân Nga và hoàng đế Lê Long Đĩnh (con thứ 5 của vua Lê Đại Hành). Ở giữa chính cung là tượng vua Lê Đại Hành, đầu đội mũ bình thiên, có chữ "vương", mặc áo long cổn, dáng mạo tướng võ uy nghiêm. Tượng thái hậu Dương Vân Nga mặt ngọc sáng ngời, mang dáng dấp Phật bà quan âm. Về điêu khắc, đền vua Lê còn giữ được nhiều mảng điêu khắc thời Hậu Lê như: Long hổ hội ngộ, ao sen, cá hóa rồng, trúc hóa long, tiên cưỡi rồng, tiên đứng bên rồng…

Bản đồ

Giới thiệu

×

Đền vua Lê Đại Hành thộc xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, được xây dựng trên nền cung điện Hoa Lư xưa, quay hướng Đông, lấy núi Đèn làm án, cách đền vua Đinh khoảng 300m về phía Bắc. Đền cũng được xây theo kiểu "nội công ngoại quốc" nhưng qui mô nhỏ hơn đền vua Đinh. Đền thờ có ba tòa: Bái Đường, Thiêu Hương và Chính Cung. Tòa Thiêu Hương thờ các quan và công thần nhà Lê. Chính cung thờ vua Lê Đại Hành, thái hậu Dương Vân Nga và hoàng đế Lê Long Đĩnh (con thứ 5 của vua Lê Đại Hành). Ở giữa chính cung là tượng vua Lê Đại Hành, đầu đội mũ bình thiên, có chữ "vương", mặc áo long cổn, dáng mạo tướng võ uy nghiêm. Tượng thái hậu Dương Vân Nga mặt ngọc sáng ngời, mang dáng dấp Phật bà quan âm. Về điêu khắc, đền vua Lê còn giữ được nhiều mảng điêu khắc thời Hậu Lê như: Long hổ hội ngộ, ao sen, cá hóa rồng, trúc hóa long, tiên cưỡi rồng, tiên đứng bên rồng…

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm