Chùa Đồng Đắc
Chùa Đồng Đắc
Chùa Đồng Đắc
Chùa Đồng Đắc

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại: 02293886068

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: dongdac@gmail.com

Địa chỉ: Đồng Hướng, Kim Sơn, Ninh Bình, Việt Nam Xã Đồng Hướng, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình

Chùa Đồng Đắc có tên chữ là Kim Liên Tự, thuộc thôn Đồng Đắc, xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Chùa được xây dựng vào năm 1838 thời Nguyễn, được xem là công trình kiến trúc tôn giáo có mặt sớm nhất ở Kim Sơn, trước cả quần thể kiến trúc nhà thờ Phát Diệm mấy chục năm. Chùa Đồng Đắc kiến trúc theo kiểu chữ Đinh, phần ngang là tiền đường, phần dọc là thượng điện. Tiền đường gồm 7 gian lớn đặt tượng Đức ông, tượng Đức thánh và hai tượng Hộ pháp. Ở thượng điện đặt 5 hàng tượng Phật từ trên cao xuống thấp. Ở tiền đường, điện Mẫu còn treo quả chuông đúc từ năm Quý Mão - Thiệu Trị thứ 3 (1843). Chùa được xây dựng bằng gỗ lim từ những cột gỗ cao to đến vì kèo, xà ngang, xà dọc. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chùa Đồng Đắc là nơi ở của bộ đội và một số chiến sỹ cách mạng. Chùa Đồng Đắc là chốn tịnh viên, nhân dân công giáo cũng như nhân dân theo đạo Phật đều đến cầu mong trừ được điều ác, làm được nhiều điều thiện để sống thư thái tốt lành hơn.

Bản đồ

Giới thiệu

×

Chùa Đồng Đắc có tên chữ là Kim Liên Tự, thuộc thôn Đồng Đắc, xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Chùa được xây dựng vào năm 1838 thời Nguyễn, được xem là công trình kiến trúc tôn giáo có mặt sớm nhất ở Kim Sơn, trước cả quần thể kiến trúc nhà thờ Phát Diệm mấy chục năm. Chùa Đồng Đắc kiến trúc theo kiểu chữ Đinh, phần ngang là tiền đường, phần dọc là thượng điện. Tiền đường gồm 7 gian lớn đặt tượng Đức ông, tượng Đức thánh và hai tượng Hộ pháp. Ở thượng điện đặt 5 hàng tượng Phật từ trên cao xuống thấp. Ở tiền đường, điện Mẫu còn treo quả chuông đúc từ năm Quý Mão - Thiệu Trị thứ 3 (1843). Chùa được xây dựng bằng gỗ lim từ những cột gỗ cao to đến vì kèo, xà ngang, xà dọc. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chùa Đồng Đắc là nơi ở của bộ đội và một số chiến sỹ cách mạng. Chùa Đồng Đắc là chốn tịnh viên, nhân dân công giáo cũng như nhân dân theo đạo Phật đều đến cầu mong trừ được điều ác, làm được nhiều điều thiện để sống thư thái tốt lành hơn.

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)