Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 từng bước được kiểm soát, thực hiện chủ trương nới lỏng giãn cách xã hội, vừa chủ động trong phòng chống dịch Covid-19, vừa thực hiện phát triển kinh tế – xã hội, Ninh Bình đã cho phép tổ chức việc đón khách tham quan, du lịch hoạt động…