Đền thờ Trương Hán Siêu

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại:

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: dethotruonghansieu@gmail.com

Địa chỉ: Cầu Non Nước Vân Gia Ninh Bình Việt Nam Phường Vân Giang, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

Đền thờ danh nhân văn hóa Trương Hán Siêu, được xây dựng cạnh chân núi Non Nước nơi ngã ba sông Đáy và sông Vân. Đền được xây dựng theo kiểu chữ "Đinh" hán tự, gồm 3 gian Bái Đường và 2 gian Hậu Cung. Mặt tiền của đền có bức đại tự viết bằng chữ Hán ''Trương Thăng Phủ Từ". Danh nhân văn hóa Trương Hán Siêu là người văn võ song toàn, từng là môn khách của Trần Hưng Đạo, được các vua Trần tôn kính gọi bằng "Thầy". Ông đã cùng tiến sĩ Nguyễn Trung Ngạn soạn bộ Luật “Hình thư” rồi sách "Hoàng triều đại điển", đặt nền tảng cho chế độ phong kiến Việt Nam vận hành theo pháp luật”.

Bản đồ

Giới thiệu

×

Đền thờ danh nhân văn hóa Trương Hán Siêu, được xây dựng cạnh chân núi Non Nước nơi ngã ba sông Đáy và sông Vân. Đền được xây dựng theo kiểu chữ "Đinh" hán tự, gồm 3 gian Bái Đường và 2 gian Hậu Cung. Mặt tiền của đền có bức đại tự viết bằng chữ Hán ''Trương Thăng Phủ Từ". Danh nhân văn hóa Trương Hán Siêu là người văn võ song toàn, từng là môn khách của Trần Hưng Đạo, được các vua Trần tôn kính gọi bằng "Thầy". Ông đã cùng tiến sĩ Nguyễn Trung Ngạn soạn bộ Luật “Hình thư” rồi sách "Hoàng triều đại điển", đặt nền tảng cho chế độ phong kiến Việt Nam vận hành theo pháp luật”.

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm