Viện quân y 5

120 Trương Hán Siêu, Phú Thành, Ninh Bình, Việt Nam

Đt: 0123456789

Trung tâm y tế dự phòng

35 Lý Tự Trọng, Phú Thành, Ninh Bình, Việt Nam

Đt: 02293886068

Bệnh viện lao phổi ninh bình

Phú Thành, Ninh Bình, Việt Nam

Đt: 02293886068

bệnh viện mắt ninh bình

314 Hải Thượng Lãn Ông, Phú Thành, Ninh Bình, Việt Nam

Đt: 02293886068

Bệnh viện đa khoa ninh bình

Tuệ Tĩnh, Nam Thành, tp. Ninh Bình, Ninh Bình, Việt Nam

Đt: 02293886068

Bênh Viện Huyện Kim Sơn

TT. Phát Diệm, Kim Sơn, Ninh Bình, Việt Nam

Đt: 02293886068

Bệnh Viện Huyện Gia Viễn

ĐT477B, TT. Me, Gia Viễn, Ninh Bình, Việt Nam

Đt: 02293886068

Bệnh Viện Huyện Hoa Lư

TT. Thiên Tôn, Hoa Lư, Ninh Bình, Việt Nam

Đt: 02293886068

Bệnh viện huyện Yên Mô

Yên Phú, Yên Mô, Ninh Bình, Việt Nam

Đt: 02293886068

Bệnh viện đa khoa huyện nho quan

Nho Quan, Ninh Bình, Việt Nam

Đt: 02293886068

Bênh viện Thành Phố Tam Điệp

Trương Công Định, Bắc Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình, Việt Nam

Đt: 02293886068