Đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng – xã Gia Phương
Đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng – xã Gia Phương
Đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng – xã Gia Phương

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại:

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: denthovuadinh@gmail.com

Địa chỉ: đền thờ vua đinh Xã Gia Phương, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

Cách thành phố Ninh Bình khoảng 16km về phía Tây Bắc, đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng thuộc thôn Văn Bòng, xã Gia Phương huyện Gia Viễn. Tương truyền, đây chính là nơi gắn với tích sinh ra Đinh Bộ Lĩnh, người anh hùng dân tộc có công trong việc dẹp loạn 12 sứ quân thống nhất đất nước. Đền thờ được xây dựng bằng gỗ lim, quay hướng tây có ba toà, kiến trúc theo kiểu “Tiền nhất hậu đinh” – hán tự. Tiền Đường có 5 gian, kiến trúc theo kiểu đình làng, Trung Đường có long ngai để bát hương thờ Đinh Điền và Nguyễn Bặc, Hậu Cung đặt tượng vua Đinh Tiên Hoàng làm bằng gỗ mít, sơn son thếp vàng, cao gần 2m, tương truyền được tạo dựng từ thời Hậu Lê.

Bản đồ

Giới thiệu

×

Cách thành phố Ninh Bình khoảng 16km về phía Tây Bắc, đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng thuộc thôn Văn Bòng, xã Gia Phương huyện Gia Viễn. Tương truyền, đây chính là nơi gắn với tích sinh ra Đinh Bộ Lĩnh, người anh hùng dân tộc có công trong việc dẹp loạn 12 sứ quân thống nhất đất nước. Đền thờ được xây dựng bằng gỗ lim, quay hướng tây có ba toà, kiến trúc theo kiểu “Tiền nhất hậu đinh” – hán tự. Tiền Đường có 5 gian, kiến trúc theo kiểu đình làng, Trung Đường có long ngai để bát hương thờ Đinh Điền và Nguyễn Bặc, Hậu Cung đặt tượng vua Đinh Tiên Hoàng làm bằng gỗ mít, sơn son thếp vàng, cao gần 2m, tương truyền được tạo dựng từ thời Hậu Lê.

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm