Khách sạn Yến Nhi

 • Truy cập internet
 • Miễn phí wifi tất cả các phòng
 • Wifi Công Cộng
 • Wifi công cộng
 • Bãi đổ xe
 • Máy điều hòa
 • Nhân viên hướng dẫn
 • Thang máy
 • Nhận/trả phòng (riêng)
 • An ninh (24h)
 • Nhận phòng (24h)
 • Truy cập internet
 • Miễn phí wifi tất cả các phòng
 • Wifi Công Cộng
 • Wifi công cộng
 • Bãi đổ xe
 • Máy điều hòa
 • Nhân viên hướng dẫn
 • Thang máy
 • Nhận/trả phòng (riêng)
 • An ninh (24h)
 • Nhận phòng (24h)