Khách sạn Yến Nhi

 • Truy cập internet

 • Miễn phí wifi tất cả các phòng

 • Wifi Công Cộng

 • Wifi công cộng

 • Bãi đổ xe

 • Máy điều hòa

 • Nhân viên hướng dẫn

 • Thang máy

 • Nhận/trả phòng (riêng)

 • An ninh (24h)

 • Nhận phòng (24h)

 • Truy cập internet

 • Miễn phí wifi tất cả các phòng

 • Wifi Công Cộng

 • Wifi công cộng

 • Bãi đổ xe

 • Máy điều hòa

 • Nhân viên hướng dẫn

 • Thang máy

 • Nhận/trả phòng (riêng)

 • An ninh (24h)

 • Nhận phòng (24h)