Khách sạn Xuân Hoa

 • Truy cập internet

 • Miễn phí wifi tất cả các phòng

 • Máy điều hòa

 • Dịch vụ phòng [24 giờ]

 • An ninh (24h)

 • Nhận phòng (24h)

 • Truy cập internet

 • Miễn phí wifi tất cả các phòng

 • Máy điều hòa

 • Dịch vụ phòng [24 giờ]

 • An ninh (24h)

 • Nhận phòng (24h)