Khách Sạn Việt Hương

 • Wifi Công Cộng

 • Bãi đổ xe

 • Bãi đậu xe miễn phí

 • Nhận phòng (24h)

 • An ninh (24h)

 • Thang máy

 • Wifi Công Cộng

 • Bãi đổ xe

 • Bãi đậu xe miễn phí

 • Nhận phòng (24h)

 • An ninh (24h)

 • Thang máy