Khách sạn Vân Anh

  • Miễn phí wifi tất cả các phòng
  • Bãi đổ xe
  • Máy điều hòa
  • Miễn phí wifi tất cả các phòng
  • Bãi đổ xe
  • Máy điều hòa