Khách sạn Vân Anh

  • Miễn phí wifi tất cả các phòng

  • Bãi đổ xe

  • Máy điều hòa

  • Miễn phí wifi tất cả các phòng

  • Bãi đổ xe

  • Máy điều hòa