Address: 134, Đào Duy Từ, Phố 10, P.Đông Thành Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

Phone: 02293893686

Email: ksdongho@gmail.com

Cổng TTĐT Du Lịch

Khách sạn Đông Hồ

Introdution

  • Free wifi

  • Hair dryer

  • Dry cleaning

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)