Quần thể Danh thắng Tràng An - “Bảo tàng địa chất ngoài trời”

09/12/2020 233 0
Quần thể danh thắng Tràng An bao gồm 3 khu vực bảo tồn: Khu di tích lịch sử văn hóa Cố đô Hoa Lư; Khu danh thắng Tràng An - Tam Cốc - Bích Động và Rừng nguyên sinh đặc dụng Hoa Lư, với tổng diện tích 12.251 ha. Nổi tiếng với các giá trị về cảnh quan, địa chất, địa mạo, đa dạng sinh học, văn hoá - xã hội, lịch sử, Quần thể Danh thắng Tràng An được coi là “Bảo tàng địa chất ngoài trời”.

Sample Plan

Sample Plan