KHUYẾN CÁO MỚI NHẤT PHÒNG CHỐNG DỊCH VIRUS CORONA CỦA BỘ Y TẾ

31/01/2020 31/01/2021

331 0

BỘ Y TẾ VỪA GỬI ĐI KHUYẾN CÁO MỚI NHẤT TỚI NGƯỜI DÂN, HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO VIRUS CORONA (NCOV).

Map

Sample Plan