Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch, thuộc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình

02/12/2020 02/12/2021

288 0

Sáng ngày 01/12/2020 tại Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc Trung Tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch, thuộc Sở Du lịch.

Map

Sample Plan

Sample Plan